Lomakkeet

Anna palautetta

Text background shade

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Kymijoen Ravintopalvelut -konsernissa

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Kymijoen Ravintopalvelut -konsernin henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti huomioiden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (2018/1050) asettamat vaatimukset tietojen käsittelemiselle ja keräämiselle. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tiettyä, nimenomaista tarkoitusta varten ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista käsittelyn tarkoitukseen nähden. Päivitämme henkilötietoja aina tarvittaessa ja säilytämme ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin niitä käytämme?

Kymijoen Ravintopalvelut -konserni käsittelee toiminnassaan erilaisia henkilötietoja muun muassa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon yhteydessä. Kerättäviä henkilötietoja konsernissamme ovat esimerkiksi perustiedot kuten nimi ja syntymäaika, yhteystiedot, palvelutiedot ja laskutustiedot.

Asiakkaisiin kohdistuvia henkilötietoja käytämme pääasiassa palvelujen tuottamisessa, laskutuksessa sekä asiakaspalvelussa ja asiakassuhteiden hallinnassa sekä hoitamisessa. Henkilöstöhallinnon yhteydessä käytämme henkilötietoja suorittaessamme niitä rekisteröityjä koskevia tehtäviä, jotka lakien ja työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, rekisteröidyn suostumus tai lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Rekisteröidyn oikeudet

Käsitellessämme henkilötietoja huolehdimme rekisteröityjen tietosuojaoikeuksien toteuttamisesta. Rekisteröidyn oikeuksiin vaikuttaa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyperuste.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröidyllä on muun muassa oikeus saada tarkastaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus virheellisten tietojen oikaisuun.

Kymijoen Ravintopalvelut -konsernissa tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää kirjallisesti siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, joka tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Yhteystiedot rekisteriin liittyvissä asioissa löytyvät rekisteröidyn oikeuksiin kohdistuvista lomakkeista.

 

 

 

Pyyhkäise vasemmalle

  • Hallinnon yhteystiedot