Lomakkeet

Text background shade

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Keskuskeittiö Kapyysi Kotkassa

Ammattikeittiö keittiöalan ammattilaisille Kotkassa

 

Vuonna 2010 Kotkaan valmistunut keskuskeittiö Kapyysi on suurin valmistuskeittiömme. Toimintaa ja prosesseja ohjataan toiminnanohjausjärjestelmällä. Tuotantoprosessi etenee sujuvasti raaka-aineiden vastaanotosta varastointiin ja esikäsittelyyn, sekä ruoan valmistuksesta tuotteiden pakkaukseen ja lähetykseen.

Kapyysissa hyödynnetään kolmea eri ruokatuotantomenetelmää: cook-serve, cook-chill ja kylmävalmistusta. Keskuskeittiöllä valmistetaan suuri osa ruoasta kylmävalmistusmenetelmällä, jonka vuoksi keittiötä laajennettiin vuonna 2017 jäähdytetyllä varastointi- ja käsittelytilalla. Kylmätuotannossa ruoka valmistetaan keskuskeittiöllä jäähdytetyissä tiloissa kylmistä raaka-aineista ja toimitetaan palvelukeittiöihin, joissa ruoka valmistellaan lämpimänä nautittavaksi. Olemme Suomessa edelläkävijä kylmävalmistuksen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kylmävalmistusmenetelmä tuo mukanaan laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta.

Kapyysin tilat

Kapyysissa on kaikkiaan kolme kerrosta. Keittiön ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat tuotantotilat, lastauslaiturit ja jätehuoneet. Kerroksen pinta-ala on n. 2 600 neliömetriä. Tuotantotiloihin luetaan varastotilat, elintarvikkeiden esikäsittelytilat, valmistustilat, lähettämö- ja pakkaustilat, sekä astianpesuosasto. Toisessa kerroksessa sijaitsevat ilmastointikonehuoneen lisäksi henkilökunnan ravintola sekä hallinnon toimisto- ja neuvottelutilat. Toisen kerroksen pinta-ala on n. 1 200 neliömetriä. Kellarikerroksessa sijaitsevat henkilökunnan pukuhuoneet, varastotiloja, väestösuoja, laitoshuollon tilat sekä tekniset tilat. Kellarikerroksen pinta-ala on n. 700 neliömetriä.

Keskuskeittiön suunnittelussa on kiinnitetty huomioita toimivuuden lisäksi elintarvike- ja asiakasturvallisuuteen, sekä ekologisuuteen. Työskentely keittiössä perustuu tarkkoihin kirjattuihin prosesseihin omavalvonnan ohjeistusta noudattaen. Huolehdimme jätteiden lajittelusta ja käytämme puhdistuksessa energiatehokkaita ja vettä säästäviä ratkaisuja.

Toiminnanohjausjärjestelmä tuotannon ja asiakkaan apuna

Yhtiön toiminnan keskiössä sykkivä toiminnanohjausjärjestelmä Digia Enterprise on kotimainen skaalautuva toiminnanohjausratkaisu, joka selkeyttää ja tehostaa koko organisaation pääprosesseja ja varmistaa toimintamme tasalaatuisuuden sekä kustannustehokkuuden. Ohjelmalla hallitaan synkronoidusti asiakkaiden tilaustoiminnot ja myyntilaskutus, tuotannonohjaus, osto- ja varastotoiminnot, laatutapahtumat, kunnossapito, henkilöstöhallinta ja työvuorosuunnittelu.

Kapyysin katolla 220 aurinkopaneelia

Kapyysiin asennettiin vuonna 2018 aurinkovoimala. Ammattikeittiön katolle asennettiin 220 aurinkopaneelia, joiden vuotuinen sähköntuotto on noin 51 MWh. Tämä on noin kolme prosenttia Keskuskeittiön vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Aurinkosähköjärjestelmä on kytketty kiinteistön sähköverkkoliittymän kautta sähkönjakeluverkkoon, josta saadaan virtaa mm. uunien ja patojen käyttöön.

Käytämme toiminnassamme vain ympäristöystävällistä vihreää sähköä, joka on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön alkuperän varmistamisesta vastaa Kymenlaakson Sähkö Oy.

 

Kuvassa aurinkopaneelit Kapyysin katolla.

Katolle asennetut aurinkopaneelit vähentävät toimipisteen sähkönkäytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä n. 8700 kg vuodessa. Aurinkovoimalan tehoa voi seurata sisätiloihin asennetusta erillisestä näytöstä.