Lomakkeet

Text background shade

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Elintarviketurvallisuus ja hygienia

Turvallisesti ja hygieenisesti

 

Toimintaamme ohjaavat erilaiset lait ja asetukset. Noudatamme työskentelyn kaikissa vaihessa erittäin hyvää hygieniaa ja pidämme huolta elintarviketurvallisuudesta, huomioiden tarjoilu- ja valmistusmäärien suuruuden ja toiminta-alueemme vaikuttavuuden. Korkeatasoinen elintarviketurvallisuuden noudattaminen kaikilta osin on toimintamme elinehto.

Omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja kohdistaa yrityksen valvontaan käyttämät voimavarat riskien kannalta oleellisimpiin kohtiin ja käyttökelpoisimpiin ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kymijoen Ravintopalvelut Oy on laatinut toimipistekohtaiset omavalvontasuunnitelmat, joiden avulla varmistetaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto, sekä siellä harjoitettava toiminta täyttää elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Tuoteturvallisuuden valvontaa vaaditaan kaikilta elintarvikeketjun toimijoilta ja elintarviketurvallisuutta tarkastellaan koko elintarvikkeen elinkaaren ajan, pellolta pöytään.

Turvallinen ruoka tuotetaan puhtaassa keittiössä, jossa on hyvä työskennellä ja asioida. Ruoanvalmistus ja muut keittiötoiminnot edellyttävät hyvän puhtaustason ja hygienian ylläpitämiseksi jatkuvia toimenpiteitä ja seurantaa. Ravintopalveluiden työntekijät toimivat hyvien hygieniakäytäntöjen mukaisesti ja ymmärtävät puhtaanapidon merkityksen. Kaikki työntekijät, huoltovastaavaa myöten, ovat suorittaneet hygieniapassin.

Pyyhkäise vasemmalle

  • Oiva-järjestelmä

    Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvonnan valvontatietojen julkistamisjärjestelmä

    Lue lisää