Lomakkeet

Text background shade

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Hankinnat

Vastuulliset hankinnat

 

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat, vastuulliset ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Haluamme kehittää uusia ja entistä parempia toimintatapoja yhdessä asiakkaiden sekä sopimuskumppanien kanssa.

Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Kymijoen Ravintopalveluiden hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä. Noudatamme hankinnoissamme tarkasti lakeja, asetuksia ja yleisiä ohjeita.

Kymijoen Ravintopalvelut Oy ilmoittaa kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavan kautta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Osan hankinnoista yhtiömme hankkii Kotka konsernin sopimusten kautta.

Kotkan kaupungin hankintakalenteri:
http://hankintakalenteri.kotka.fi/

Kilpailutamme meille ostettavat elintarvikkeet yhteiskilpailutuksena yhdessä Hansel Oy:n kanssa. Olemalla tiiviisti mukana elintarvikkeiden puitesopimuksen asiakastyöryhmässä, saamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme laatu-, ravitsemus-, ja vastuullisuuskriteerit täyttävistä tuotteista valmistettua ruokaa.