Lomakkeet

Text background shade

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Vastuullisuus

Vastuullisuus osana arkea
– ympäristövaikutusten huomiointia ja aktiivista kehittämistä

 

Kymijoen Ravintopalvelut Oy valmistaa päivittäin noin 19 000 ateriaa. Meidän on toimittava vastuullisesti ja kannettava vastuu vaikutuksista, joita toiminnastamme aiheutuu. Huolehdimme henkilökunnasta, asiakkaista ja ympäristöstä. Kiinnitämme huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin kaikissa toiminnoissa ja pyrimme aktiivisesti kehittämään toimintaamme talouden, ympäristön ja ihmisen kannalta kestävällä tavalla.

Olemme rakentaneet vastuullisuusohjelman ja luoneet kestävän kehityksen periaatteisiin pohjautuvia toimenpiteitä ja tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista seuraamme mittarein. Olemme myös mukana omistaja-asiakkaidemme ympäristösitoumuksissa ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa 2050. Keväällä 2021 tulimme valituksi mukaan Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan, jossa luodaan toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi.


Vastuullisuustyömme koostuu kolmesta eri vastuullisuuden teemasta

  • vastuu ympäristöstä
  • vastuu ihmisistä
  • vastuu yritystoiminnasta


Vastuu ympäristöstä

Teemme päivittäisessä toiminnassamme valintoja ja ratkaisuja, joilla pyrimme minimoimaan oman toimintamme vaikutuksen ympäristöön. Käytämme tuotannossa laadukkaita, turvallisia raaka-aineita, joiden alkuperämerkinnät on selvitetty ja yhtiömme tavoitteen mukaiset. Suosimme raaka-aineissa kotimaisia tuotteita ja tuotekehitys tarkistaa aina käytettävien raaka-aineiden ravitsemuslaadun. Kestävä kehitys on vaikuttava tekijä toiminnassamme ja huomioimme ympäristönäkökohdat aina raaka-ainehankinnasta aterioiden valmistukseen ja tarjoiluun asti.

Tavoitteenamme on jo ruokalistasuunnittelussa miettiä aterioiden ympäristövaikutusten vähentämistä ruokalistaa ja reseptejä muokkaamalla. Ruokalistasuunnittelussa on jo vähennetty punaisen lihan käyttöä ja pyrimme jatkuvasti kasvisruoan ja kasvipohjaisen valikoiman laajentamiseen. Ruokahävikin vähentäminen on yksi tärkeistä painopisteistä toiminnassamme ja siihen pyrimme vaikuttamaan muun muassa tuotannonohjausjärjestelmällä, keskuskeittiö toimintamallilla ja asiakasviestinnällä.

Kiinnitämme huomiota energiankulutukseen, jonka lisäksi tuotannonohjausjärjestelmä ohjaa hankintojamme ja tuotantoamme optimaalisten tuotantomäärien saavuttamiseksi ja jätteiden minimoimiseksi. Olemme panostaneet kierrätyksen ohjeistukseen ja viestintään, jonka lisäksi jätemääriä seurataan säännöllisesti niiden vähentämiseksi entisestään.

Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota jo laitteita hankittaessa ja henkilökunta perehdytetään niiden tehokkaaseen käyttöön. Seuraamme veden- ja energiankulutusta ja hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Keskuskeittiö Kapyysin katolla on 220 aurinkopaneelia ja vuonna 2022 hankimme käyttöömme täyssähköauton.


Vastuu ihmisistä

Vastuu ihmisistä eli sosiaalinen vastuu näkyy toiminnassamme vahvasti arvojemme kautta. Yhdessä asiakkaiden kanssa tarkoittaa, että hyvän yhteistyön ja kumppanuuden avulla mahdollistamme terveemmän tulevaisuuden. Asiakkaidemme hyvinvoinnin kehittäminen on tärkeä tekijä toiminnassamme, kun tavoitteenamme on tuottaa hyvinvointia asiakkaillemme ravinnon muodossa. Käymme avointa vuoropuhelua toiminnan kehittämiseksi, keräämme palautetta, koulutamme sekä ohjaamme asiakkaita.

Asiantunteva ja pysyvä henkilöstö on toimintamme ydin, jonka avulla menestymme joukkueena arvostamalla omaa ja toistemme työtä. Huolehdimme osaamisestamme ja vaalimme hyvinvointia yhteisesti sovittuja pelisääntöjämme noudattaen. Arvoihin kirjattu rohkeasti eturivissä kuvastaa osaltaan vastuullisuuttamme, kun kehitämme toimintaamme ja kilpailukykyämme kohti edelläkävijyyttä rohkeasti kokeillen ja ympäristöä kunnioittaen. Uskallamme myös uudistua ja jalostaa osaamista yhdessä verkostojen kanssa.


Vastuu yritystoiminnasta

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jolloin yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky säilyvät pitkälläkin tähtäimellä. Merkittävä tekijä yritysvastuussa on laatu, jonka peruspilarina ja tärkeänä tekijänä on asiakas- ja tuoteturvallisuus. Korkean laatutason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti. Voimassaolevan lainsäädännön ja määräysten noudattaminen on meille itsestään selvää.

Ruokapalvelualalla suurimmat vaikutukset ja kuormitukset ympäristölle tulevat ruoan alkutuotannosta. Kestävät raaka-ainevalinnat ja kokonaisuudessaan vastuulliset hankinnat ovat avainasemassa. Käytämme suomalaisia raaka-aineita aina, kun se on mahdollista, huomioiden sesonkisaatavuuden ja laadun. Kaiken kaikkiaan elintarvikkeidemme kotimaisuusaste on n. 78 %.

Vastuullisesti toimiva yritys toimii vastuullisesti myös talouden osalta, sillä kannattava ja tehokas toiminta mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen sekä laajentumisen. Työllistämme n. 200 henkilöä, pyrimme tekemään yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa alueen hyväksi, jonka lisäksi työllistämme yhteistyö- ja alihankkijaverkostomme kautta välillisesti ison joukon ihmisiä. Haluamme jatkossakin turvata työpaikkojen säilymisen alueella, siksi työskentelemme lujasti varmistaaksemme toimintamme kannattavuuden ja kilpailukykymme säilymisen.

Vastuullinen yritystoiminta pitää sisällään myös vastuullisen viestinnän, johon meillä kuuluu, että annamme luotettavaa tietoa tuotteistamme ja toimintatavoistamme esimerkiksi ruokalistamerkinnöin, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme. Näin autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja.


Hyvinvointia ravinnosta – vastuullisesti

Visioomme on kirjattu seuraavaa: Olemme Suomen vastuullisin ja kilpailukykyisin julkisen ruokapalvelun tuottaja. Teemme työtä ja toimenpiteitä kohti tavoitettamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvinvointia ravinnosta – vastuullisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravitsemussitoumukset Sitoumus 2050 -verkkosivuilla

Ravitsemussitoumukset ovat ruoka-alan toimijoiden ja sidosryhmien lupauksia parantaa ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistää ravitsemusvastuullisia toimintatapoja. Toimenpidesitoumuksella sitoudumme edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista ja osallistumme samalla globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n kansalliseen toimeenpanoon. Ravitsemussitoumukset ovat 1 – 5 vuoden aikana toteutettavia ravitsemussuositusten toteutumista edistäviä konkreettisia, merkittäviä ja mitattavia toimenpiteitä. Sitoumukset tehdään Valtioneuvoston kanslian ylläpitämällä yhteiskuntasitoumus-sivustolla: www.sitoumus2050.fi.

Sitoumuksemme 2023
Vuoteen 2025 mennessä kouluruokailun molemmat lounasvaihtoehdot ovat kasvisruokaa kerran viikossa.

Sitoumuksemme 2022
Valmistavamme sairaaloihin ja asumispalveluyksiköihin entistä vähemmän punaista lihaa sisältäviä aterioita ja korvaavamme ne maukkailla kasvisruoilla tai kalaa- tai siipikarjaa sisältävillä ruoilla.

Sitoumuksemme 2021
Tarjoamme oppilas- ja opiskelijaravintoloissa kasvisruokaa ensimmäisenä ateriavaihtoehtona. Kasvisruokavaihtoehto merkitään ensimmäisenä ruokalistaan ja tarjotaan ensimmäisenä tarjoilulinjastossa.